Serwisowanie klimatyzacji wg nowych regulacji prawnych

Świstowski S.A. od ponad 30 lat zaopatruje serwisy ogumienia w urządzenia, narzędzia i materiały eksploatacyjne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, założyliśmy własne centrum szkoleń, gdzie od lat, w sposób przystępny, z dużym naciskiem na zajęcia warsztatowe, przekazujemy wiedzę i umiejętności zawodowe.


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2015 r. poz. 881), postanowiliśmy wzbogacić naszą ofertę o szkolenia w zakresie certyfikacji personelu w odniesieniu do samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz substancje kontrolowane.


Ustawa zawiera regulacje odnoszące się do personelu i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji i usług związanych ze stosowaniem SZWO oraz f-gazów. Tak więc, osoby zajmujące się montażem, naprawą czy konserwacją klimatyzacji, są zobowiązane do odbycia odpowiednich szkoleń, które umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w świetle nowych regulacji prawnych. 
Podkreślamy, iż brak stosownych zaświadczeń może podlegać karze w wysokości nawet 20 tys. zł. Warto zatem już dziś pomyśleć o zdobyciu odpowiednich uprawnień dla siebie i swoich pracowników.


Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Koszt szkolenia: 250 zł + VAT. W przypadku grup podlega negocjacji.

Najbliższy termin szkolenia: 23.07.2018

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem szkolenia@swistowski.pl

Szkolenia grupowe można zgłaszać pod numerem: 56 6485452.

Program szkolenia

 

Szkolenie w zakresie certyfikacji personelu w odniesieniu do samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz substancje kontrolowane.

 

Działanie wykorzystywanych w pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane, wpływ na środowisko czynników chłodniczych będących fluorowanymi gazami cieplarnianymi i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony środowiska

1h

1.1

Podstawowa wiedza na temat działania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych

T

1.2

Podstawowa wiedza na temat wykorzystania i właściwości fluorowanych gazów cieplarnianych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych, wpływ emisji tych gazów na środowisko; pojęcie współczynnika ocieplenia globalnego (GWP – Global Warning Potential)

T

1.3

Podstawowa wiedza na temat stosownych przepisów rozporządzenia (WE) nr 842/2006 i dyrektywy 2006/40/WE

T

1.4

Znajomość odpowiednich przepisów i norm bezpieczeństwa dotyczących stosowania, przechowywania i transportu łatwopalnych lub toksycznych czynników chłodniczych bądź czynników chłodniczych wymagających wyższego ciśnienia roboczego

T

Informacje dotyczące odpowiednich technologii stosowanych przy obsłudze i kontakcie z fluorowanymi gazami cieplarnianymi

1h

2.1

Znajomość odpowiednich technologii mających na celu ograniczenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi

T

2.2

Znajomość konstrukcji systemów mających na celu zmniejszenie wielkości ładunku fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zwiększenie efektywności energetycznej

T

3.

Metody obsługi pojazdów wyposażonych w system klimatyzacji

3h

3.1

Automatyczne oraz manualne stacje do obsługi samochodowych układów klimatyzacji

T

3.2

Podstawowe elementy układu klimatyzacji samochodowej

T

3.3

Podstawowa wiedza na temat kontroli szczelności układów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych

T

3.4

Znajomość potencjalnych punktów wycieków (nieszczelności) w układach klimatyzacji

T

3.5

Przeprowadzenie oględzin i manualnej kontroli całego systemu

P

3.6

Wykonanie kontroli szczelności układu za pomocą wybranych metod

P

Przyjazne dla środowiska odzyskiwanie fluorowanych gazów cieplarnianych

3h

4.1

Znajomość powszechnie stosowanych procedur odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych

T

4.2

Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy

T/P

4.3

Podłączanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane i odłączanie go od nich

P

4.4

Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego z wykorzystaniem urządzenia BrainBee Multigas 8500 plus oraz Silver Futura

P

4.5

Procedura obsługi układu klimatyzacji – sposób automatyczny oraz manualny

P

4.6

Typowe usterki – sposoby diagnozowania i naprawy

P

 

 

T – zajęcia teoretyczne

P – zajęcia praktyczne


Copyright 2018
Created by Special Space