Pneumatyczne narzędzia ręczne są obecne i stanowią znaczącą część parku maszynowego w branży warsztatowej, a w szczególności serwisach ogumienia. Popularność swoją zawdzięczają przede wszystkim niskim kosztom eksploatacji, niezawodnością, prostotą obsługi, łatwością dostępu do sprężonego powietrza.

Optymalne koszty eksploatacji zapewniają narzędzia wysokiej klasy narzędzia o niskim zużyciu powietrza, zapewniające jednocześnie wysokie parametry pracy oraz długą żywotności. Zaawansowanie technologiczne, wiedza i doświadczenie konstruktorów, a ponadto wysoka jakość materiałów, komponentów, akcesoriów z których powstaje narzędzie pneumatyczne ma bezpośrednie przełożenie na niezawodność oraz trwałość w najcięższych warunkach pracy. Prostota, łatwość obsługi, ergonomia narzędzi wynikają natomiast bezpośrednio z bogatego doświadczenia producenta polegającego na wprowadzaniu nowatorskich projektów, testowaniu i wyborze najlepszych rozwiązań z punktu widzenia użytkownika.

W związku z powyższym przy wyborze nowego produktu należy zwrócić szczególną uwagę na parametry techniczne urządzenia, które powinny być najważniejszymi kryteriami wyboru narzędzi pneumatycznych. Na przykładzie klucza udarowego HUZAIR KU-12P przedstawiono najważniejsze parametry i cechy, na jakie należy zwrócić uwagę przy wyborze takiego urządzenia:

klucz-udarowy-12.jpg

- moc max. 1500 (Nm)

- średnie zużycie powietrza 126 (l/min)

- waga 2 (kg)

- korpus wykonano z wysokiej jakości kompozytu

- metalowa obudowa mechanizmu udarowego typu twin-hammer

- idealne wyważenie i ergonomia pracy

Powyższe dane dają wstępną informację o narzędziu pneumatycznym. Jednak ze względu na fakt, iż różni producenci podają wartości poszczególnych parametrów przy uwzględnieniu niejednakowych warunków pracy, poleca się także przeprowadzenie testu praktycznego, polegającego na wpięciu urządzenia do sieci sprężonego powietrza i wykonaniu testu porównawczego.

Jednak jakość urządzeń wyrażona poprzez parametry techniczne to nie jedyny aspekt, na który należy zwrócić uwagę. Niemniej istotną kwestią jest zapewnienie prawidłowego zasilania sprężonym powietrzem oraz stosowanie właściwego osprzętu pneumatycznego, bowiem z danych większości producentów wynika, że aż 85% wszystkich problemów związanych z narzędziami pneumatycznymi spowodowane jest przez niewłaściwe zasilanie sprężonym powietrzem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty, na które należy zwrócić uwagę, aby użytkowane narzędzia pneumatyczne pracowały w sposób optymalny.

- właściwe ciśnienie powietrza – ustawiane za pomocą regulatora wchodzącego w skład zestawu przygotowania powietrza. Właściwą wartością jest ciśnienie 6,2 bar dla narzędzi przeznaczonych do warsztatów obsługujących samochody osobowe o ile producent nie zaleca inaczej. UWAGA! Wartość 6,2 bar powinna być wskazywana przez manometr wpięty, bezpośrednio między wlotem narzędzia a końcem przewodu, a pomiar należy przeprowadzać przy włączeniu spustu urządzenia bez obciążenia samego narzędzi. Tylko tak ustawione ciśnienie gwarantuje odpowiednią pracę urządzenia.

„ilość” sprężonego powietrza – bardzo ważną kwestią oprócz właściwego ciśnienia jest jego „ilość”, a więc prawidłowo dobrana średnica wewnętrzna przewodu zasilającego oraz jakość szybkozłączy. Zaleca się, aby średnica wewnętrzna przewodu wynosiła 8-10 mm w przypadku narzędzi przeznaczonych do warsztatów obsługujących samochody osobowe oraz 11-13 mm dla serwisów ciężarowych o ile producent nie zaleca inaczej. Na ilość dostarczonego powietrza bardzo duży wpływ maja także szybkozłącza. Dlatego zaleca się stosowanie wyłącznie produktów najwyższej jakości. Dla porównania najlepsze szybkozłącza „serie” przemysłowe osiągają sprawność 97%, średniej jakości 75%, a szybkozłącza najniższej jakości osiągają sprawność nawet tylko 40%. Oznacza to że jeżeli w przewodzie zasilającym przed szybkozłączem ciśnienie wynosi 6 bar to ciśnienie za szybkozłączem wynosi tylko 2,5 bar.

Doprowadzenie odpowiedniej ilości sprężonego powietrza ma szczególne znacznie w przypadku bardzo najmocniejszych maszyn pneumatycznych

-  jakość sprężonego powietrza – sprężone powietrze powinno być wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń jak, olej, woda, rdza, itp. W tym celu należy bezwzględnie kontrolować stan wody w zbiorniku kompresora, stosować filtry sprężonego powietrza znajdujące się w danej instalacji. Istotna jest przy tym cykliczna kontrola i opróżnianie filtra z nagromadzonego kondensatu.

smarowanie sprężonego powietrza – oczyszczone w filtrze powietrze powinno być naolejone w smarownicy. Należy przy tym uważać na zachowanie właściwych proporcji, bowiem brak lub nadmiar oleju powodują przyspieszone zużycie elementów ciernych narzędzia i przyspieszają zużycie. Ponadto nadmiar oleju może spowodować sklejanie łopatek wirnika i problemy z uruchomieniem urządzenia po dłuższej przerwie. Należy także cyklicznie kontrolować i uzupełniać poziom oleju. Zaleca się stosowanie oryginalnego oleju pneumatycznego, który oprócz właściwości smarno-konserwujących posiada również właściwości czyszczące.

Zapewnienie i utrzymanie powyższych warunków odnośnie zasilania, instalacji sprężonego powietrza gwarantują maksymalne osiągi narzędzi oraz długą i bezawaryjną ich eksploatację, nawet przy największych obciążeniach.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat narzędzi pneumatycznych, ich zastosowania oraz akcesoriów można uzyskać w Dziale Doradztwa Technicznego firmy Świstowski.