Łatki owalne

Informacja

Łatki owalne

Łatki do dętek MARUNI

- to trwały i ekonomiczny materiał wulkanizacyjny do naprawy dętek, stosowanych w samochodach osobowych, ciężarowych, rolniczych, a także rowerowych.

Łatki do dętek owalne znakomicie nadają się do naprawy rozdarć i przecięć dętek.

Należy pamiętać o zaoczkowaniu uszkodzenia, aby uniknąć dalszego rozdzierania się dętki. Zaoczkowanie polega na zaokrągleniu końców rozcięcia.

Jak dobrać wielkość łatki owalnej?

Należy zmierzyć uszkodzenie, a następnie:

  • w dętkach rowerowych należy dodać 5-7 mm po każdej stronie
  • w dętkach osobowych i dostawczych należy dodać 10-15 mm po każdej stronie
  • w dętkach ciężarowych i rolniczych należy dodać po 15-25 mm po każdej stronie

Pokazuje 1 - 7 of 7 elementów

Informujemy, że w dniu 18.06.2020 nastąpiło przekształcenie spółki akcyjnej Świstowski S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Świstowski sp. z o.o. W związku z tym sygnalizujemy Państwu, że zgodnie z art. 553 § 1 ksh spółce przekształconej (Świstowski sp. z o.o.) przysługują wszystkie dotychczasowe prawa spółki przekształcanej (Świstowski S.A.), ale i ciążą na niej wszelkie jej obowiązki. Treść stosunków cywilnoprawnych, łączących spółkę przekształcaną z Państwem nie ulega jakiejkolwiek zmianie, w szczególności stosunki cywilnoprawne wynikające z łączących nas z Państwem umów. Zmianie ulega numer firmy w Rejestrze Przedsiębiorców KRS (0000846379), nie zmienia się natomiast nr NIP i REGON. Pozostałe dane również nie uległy zmianie, w szczególności dane adresowe, bankowe, ani też dane osób uprawnionych do reprezentacji Spółki.

Copyright 2021
Created by Special Space
gloves gloves gloves