Kołki "grzybek"

Informacja

Kołki "grzybek"

W naszej ofercie znajdują się wysokiej jakości kołki typu "grzybek" do naprawiania przebicia opony w strefie bieżnika.

Kołek "grzybek" to genialne połączenie kołka oraz łatki, które znacznie ułatwia i skraca procedurę naprawy.

Należy pamiętać, że tego rodzaju materiał można stosować wyłącznie wtedy, gdy kąt kanału przebicia nie jest większy, niż 25 stopni. W przeciwnym razie zaleca się zastosowanie kołka STEM oraz łatki MU lub MR/MB/MS.

Pokazuje 1 - 5 of 5 elementów

Informujemy, że w dniu 18.06.2020 nastąpiło przekształcenie spółki akcyjnej Świstowski S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Świstowski sp. z o.o. W związku z tym sygnalizujemy Państwu, że zgodnie z art. 553 § 1 ksh spółce przekształconej (Świstowski sp. z o.o.) przysługują wszystkie dotychczasowe prawa spółki przekształcanej (Świstowski S.A.), ale i ciążą na niej wszelkie jej obowiązki. Treść stosunków cywilnoprawnych, łączących spółkę przekształcaną z Państwem nie ulega jakiejkolwiek zmianie, w szczególności stosunki cywilnoprawne wynikające z łączących nas z Państwem umów. Zmianie ulega numer firmy w Rejestrze Przedsiębiorców KRS (0000846379), nie zmienia się natomiast nr NIP i REGON. Pozostałe dane również nie uległy zmianie, w szczególności dane adresowe, bankowe, ani też dane osób uprawnionych do reprezentacji Spółki.

Copyright 2023
Created by Special Space
gloves gloves gloves