Podstawową rolą olejów do klimatyzacji samochodowej jest naoliwienie ruchomych części kompresora, czyli utworzenie warstwy olejowej pomiędzy powierzchniami tłoków i cylindrów, a także odprowadzanie ciepła z kompresora. Ponadto olej zapewnia smarowanie wszelkich elementów gumowych (oringów i przewodów) w układzie, utrzymując je w dobrym stanie i zapobiegając tworzeniu się nieszczelności, wynikających z degradacji elastomerów. Olej miesza się w układzie klimatyzacji z czynnikiem chłodzącym, co oznacza, że musi być w stosunku do niego kompatybilny, musi też dobrze się z nim mieszać.

Najpopularniejsze typy olejów do klimatyzacji samochodowej:

  • Oleje typu PAG (glikole poliakilenowe) są obecnie najpowszechniej stosowane w klimatyzacjach z czynnikiem R134a. Występują w klasach lepkości  46, 100, 150. Warto zwrócić uwagę, by stosować olej PAG typu double end capped, czyli o łańcuchach chemicznych obustronnie nieaktywnych. Tego typu oleje wykazują lepsze właściwości w warunkach ekstremalnych (takich, jak wysokie ciśnienie i temperatura), lepiej mieszają się z czynnikiem R134a, mają niższą higroskopijność oraz są generalnie bardziej stabilne. Mimo wszystko na rynku dominuje PAG single end capped, z uwagi na niższą cenę.


Specjalną podgrupę olejów PAG stanowią oleje dedykowane do systemów klimatyzacji z czynnikiem R1234yf. Zawierają one szereg dodatków, umożliwiających kompatybilność z tym czynnikiem. Te specjalistyczne oleje mogą być stosowane również z czynnikiem R134a, co jednakże nie wydaje się ekonomicznie uzasadnione.

  • Oleje typu POE (oleje poliestrowe) - stosowane głównie w układach z elementami wykonanymi z miedzi.
  • Oleje do aut hybrydowych – muszą cechować się wysoką rezystancją, co pozwala na pracę uzwojenia silnika kompresora w otoczeniu czynnika chłodzącego, który przez niego przepływa.
  • Oleje oznaczane jako „uniwersalne”, np. PAO 68. Stosowanie ich jest bardzo ryzykowne z uwagi na różnice w lepkości oraz niemieszalność z olejem zalecanym do danego kompresora.  Należy zwrócić uwagę, że ani jeden producent samochodów nie zaaprobował zastosowania PAO w układzie klimatyzacji. Uniwersalność oleju to tylko chwyt marketingowy.
  • Na rynku są również oleje z dodatkiem barwnika UV, umożliwiającym wykrycie nieszczelności (z pomocą latarki UV).

 

Zastosowanie oleju innego niż zalecany do danej sprężarki, na przykład reklamowanych jako uniwersalne lub o innej lepkości, niż oryginalny olej, prowadzi do uszkodzenia kompresora klimatyzacji. Zauważmy, że jeśli do kompresora podamy olej o niższej lepkości, niż wymagany, wówczas grubość warstwy smarnej będzie zbyt niska, wywołując tarcie. W przypadku zaś zbyt dużej lepkości, olej nie będzie przedostawał się w odpowiedniej ilości do części ruchomych kompresora. W obu przypadkach następuje wzrost temperatury oraz przyśpieszone zużycie kompresora, a często nawet jego zatarcie.

Warto również zwrócić uwagę na odpowiednią ilość oleju w układzie klimatyzacji. Jak łatwo zgadnąć, zbyt mała ilość oleju nie zapewnia wystarczającego smarowania elementów kompresora. Natomiast nadmierna ilość skutkuje przeciążeniem układu tłokowego sprężarki. Może mieć również negatywny wpływ na przepływ czynnika w układzie.

Istotnym problemem jest brak świadomości mechaników w zakresie pochłaniania wilgoci przez oleje. Kontakt oleju z powietrzem atmosferycznym powinien być ograniczony do minimum! W przeciwnym razie pochłonięta przez niego wilgoć zmniejszy jego właściwości smarne. Co więcej, wprowadzona w ten sposób do układu woda, w połączeniu z olejem i czynnikiem chłodniczym, tworzy kwasy, powodujące korozję. Warto więc dostosować wielkość kupowanych pojemników z olejem do zapotrzebowania oraz zadbać o szczelne ich zamykanie.

Podsumowując, aby zapewnić długotrwałe i niezawodne działanie kompresora należy zwrócić uwagę na dobór oleju zgodnie z zaleceniami producenta samochodu, zarówno pod względem typu, jak i ilości wprowadzanej do układu.