Chemia wulkanizacyjna

Informacja

Chemia wulkanizacyjna

Chemia wulkanizacyjna MARUNI to przede wszystkim:

- klej wulkanizacyjny do opon MARUNI Super Valkarn, dostępny w pojemnościach 8 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml i 1000 ml

- klej wulkanizacyjny do dętek MARUNI Valkarn, dostępny w pojemnościach 8 ml, 100 ml, 200 ml i 1000 ml

- Liquid Buffer - płyn do chemicznego szorstkowania gumy

- uszczelniacze Bead Sealer i Sealiner

Pokazuje 1 - 15 of 15 elementów

Informujemy, że w dniu 18.06.2020 nastąpiło przekształcenie spółki akcyjnej Świstowski S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Świstowski sp. z o.o. W związku z tym sygnalizujemy Państwu, że zgodnie z art. 553 § 1 ksh spółce przekształconej (Świstowski sp. z o.o.) przysługują wszystkie dotychczasowe prawa spółki przekształcanej (Świstowski S.A.), ale i ciążą na niej wszelkie jej obowiązki. Treść stosunków cywilnoprawnych, łączących spółkę przekształcaną z Państwem nie ulega jakiejkolwiek zmianie, w szczególności stosunki cywilnoprawne wynikające z łączących nas z Państwem umów. Zmianie ulega numer firmy w Rejestrze Przedsiębiorców KRS (0000846379), nie zmienia się natomiast nr NIP i REGON. Pozostałe dane również nie uległy zmianie, w szczególności dane adresowe, bankowe, ani też dane osób uprawnionych do reprezentacji Spółki.

Copyright 2022
Created by Special Space
gloves gloves gloves