Ciężarki klejone

Informacja

Ciężarki klejone

Podkategorie

 • Ciężarki klejone stalowe

  Ciężarki klejone stalowe służą do wyważania felg aluminiowych przez przyczepienie odpowiedniego fragmentu paska ciężarka w miejscu niewyważenia.

  Ciężarek wyposażony jest w taśmę klejącą. Segmenty można łatwo oddzielić od siebie, wybierając ich odpowiednią ilość.

 • Ciężarki klejone ołowiane

  Ciężarki klejone, wykonane z ołowiu. Wyposażone w taśmę klejącą. Łatwe oddzielanie poszczególnych elementów.

  Z uwagi na plastyczność ołowiu, łatwo jest przygiąć segmenty do zaokrąglonego kształtu felgi.

 • Ciężarki klejone cynkowe

  Ciężarki klejone wykonane z cynku. Wyposażone w taśmę klejącą.

 • Ciężarki klejone do samochodów ciężarowych

  Ciężarki klejone przeznaczone do wyważania kół aluminiowych samochodów ciężarowych.

 • Ciężarki klejone do kół motocyklowych

  Ciężarki przeznaczone do wyważania kół motocyklowych.

Pokazuje 1 - 18 of 47 elementów
na stronę

Informujemy, że w dniu 18.06.2020 nastąpiło przekształcenie spółki akcyjnej Świstowski S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Świstowski sp. z o.o. W związku z tym sygnalizujemy Państwu, że zgodnie z art. 553 § 1 ksh spółce przekształconej (Świstowski sp. z o.o.) przysługują wszystkie dotychczasowe prawa spółki przekształcanej (Świstowski S.A.), ale i ciążą na niej wszelkie jej obowiązki. Treść stosunków cywilnoprawnych, łączących spółkę przekształcaną z Państwem nie ulega jakiejkolwiek zmianie, w szczególności stosunki cywilnoprawne wynikające z łączących nas z Państwem umów. Zmianie ulega numer firmy w Rejestrze Przedsiębiorców KRS (0000846379), nie zmienia się natomiast nr NIP i REGON. Pozostałe dane również nie uległy zmianie, w szczególności dane adresowe, bankowe, ani też dane osób uprawnionych do reprezentacji Spółki.

Copyright 2022
Created by Special Space
gloves gloves gloves