Narzędzia

Informacja

Promocje

Narzędzia

W trakcie pracy z kołem konieczne są narzędzia warsztatowe, w tym diagnostyczne.
Wśród oferowanego w naszym sklepie sprzętu wyróżnić można:
- klucze pneumatyczne o zróżnicowanych parametrach, produkowane przez japońską firmę Kuken,
- akcesoria do pompowania kół, które dostępne są w formie pistoletu, węża, a także same końcówki.
- ściernice czaszowe czy szczotkowe, kamienie, a także pierścienie szlifierskie,
- ręczne narzędzia warsztatowe, czyli chociażby klucz dynamometryczny
- komplet łyżek, wykorzystywany do montażu lub demontażu opon ciężarowych,
- nasadki udarowe różniące się długością i średnicą,
- produkty do pogłębiania bieżnika.

Pokazuje 1 - 18 of 193 elementów
na stronę

Informujemy, że w dniu 18.06.2020 nastąpiło przekształcenie spółki akcyjnej Świstowski S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Świstowski sp. z o.o. W związku z tym sygnalizujemy Państwu, że zgodnie z art. 553 § 1 ksh spółce przekształconej (Świstowski sp. z o.o.) przysługują wszystkie dotychczasowe prawa spółki przekształcanej (Świstowski S.A.), ale i ciążą na niej wszelkie jej obowiązki. Treść stosunków cywilnoprawnych, łączących spółkę przekształcaną z Państwem nie ulega jakiejkolwiek zmianie, w szczególności stosunki cywilnoprawne wynikające z łączących nas z Państwem umów. Zmianie ulega numer firmy w Rejestrze Przedsiębiorców KRS (0000846379), nie zmienia się natomiast nr NIP i REGON. Pozostałe dane również nie uległy zmianie, w szczególności dane adresowe, bankowe, ani też dane osób uprawnionych do reprezentacji Spółki.

Copyright 2022
Created by Special Space
gloves gloves gloves