Podnośniki

Informacja

Podnośniki

Żaden warsztat nie obejdzie się bez podnośnika. U nas zaopatrzysz się w odpowiedni podnośnik, zależnie od potrzeb. Oferujemy podnośniki kolumnowe, nożycowe, płytowe, pneumatyczno-hydrauliczne, bałwankowe i inne. Zależnie od profilu warsztatu można dobrać odpowiedni podnośnik, dopasowany jednocześnie do wolnej powierzchni oraz wysokości warsztatu. Wszystkie sprzedawane przez nas podnośniki są bezpieczne w obsłudze i wyposażone w szereg urządzeń bezpieczeństwa.

Pokazuje 1 - 9 of 9 elementów

Informujemy, że w dniu 18.06.2020 nastąpiło przekształcenie spółki akcyjnej Świstowski S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Świstowski sp. z o.o. W związku z tym sygnalizujemy Państwu, że zgodnie z art. 553 § 1 ksh spółce przekształconej (Świstowski sp. z o.o.) przysługują wszystkie dotychczasowe prawa spółki przekształcanej (Świstowski S.A.), ale i ciążą na niej wszelkie jej obowiązki. Treść stosunków cywilnoprawnych, łączących spółkę przekształcaną z Państwem nie ulega jakiejkolwiek zmianie, w szczególności stosunki cywilnoprawne wynikające z łączących nas z Państwem umów. Zmianie ulega numer firmy w Rejestrze Przedsiębiorców KRS (0000846379), nie zmienia się natomiast nr NIP i REGON. Pozostałe dane również nie uległy zmianie, w szczególności dane adresowe, bankowe, ani też dane osób uprawnionych do reprezentacji Spółki.

Copyright 2022
Created by Special Space
gloves gloves gloves