Wkłady diagonalne MS

Informacja

Wkłady diagonalne MS

Wkłady MS służą do naprawy strony bocznej opon diagonalnych, począwszy od opon osobowych, aż po maszyny budowlane. Są wykonane z wzmocnionej mieszanki gumowej oraz bardzo wytrzymałych włókien nylonowych. Powierzchnia wkładu zabezpieczona jest warstwą ochronną, zabezpieczającą przed wpływem wysokiej temperatury podczas naprawy na gorąco. Łaty diagonalne do opon są łatwe w zastosowaniu, a reakcja adhezji wulkanizacyjnej zachodzi szybko i pewnie.

Wkłady MS przeznaczone są do naprawy boku opony. Są w tym celu specjalnie wyprofilowane. Pozostałe części opony naprawia się wkładami MB.

Naprawę opony wkładami MB i MS należy przeprowadzić z użyciem kleju wulkanizacyjnego MARUNI SUPER VALKARN oraz uszczelniacza SEALINER.

Pokazuje 1 - 11 of 11 elementów

Informujemy, że w dniu 18.06.2020 nastąpiło przekształcenie spółki akcyjnej Świstowski S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Świstowski sp. z o.o. W związku z tym sygnalizujemy Państwu, że zgodnie z art. 553 § 1 ksh spółce przekształconej (Świstowski sp. z o.o.) przysługują wszystkie dotychczasowe prawa spółki przekształcanej (Świstowski S.A.), ale i ciążą na niej wszelkie jej obowiązki. Treść stosunków cywilnoprawnych, łączących spółkę przekształcaną z Państwem nie ulega jakiejkolwiek zmianie, w szczególności stosunki cywilnoprawne wynikające z łączących nas z Państwem umów. Zmianie ulega numer firmy w Rejestrze Przedsiębiorców KRS (0000846379), nie zmienia się natomiast nr NIP i REGON. Pozostałe dane również nie uległy zmianie, w szczególności dane adresowe, bankowe, ani też dane osób uprawnionych do reprezentacji Spółki.

Copyright 2023
Created by Special Space
gloves gloves gloves